Bomen beschermen in de Professorenwijk-Oost

Wijkvernieuwing als gevolg van rioleringswerk gaat dit jaar ook van start in het gebied tussen de Burggravenlaan, Meijerskade en de Vollenhovenkade (Professorenwijk-Oost). Uitzonderlijk is dat in dit gebied alleen gekapt zal worden vanwege beheertechnische redenen (9 bomen in Moddermanstraat, 1 boom aan de oever van de Meijerskade, 2 bomen in de Oppenheimerstraat) en niet vanwege het ontwerp van de herinrichting en de daaruit voortkomende werkzaamheden.

Moddermanstraat met de negen meidoorn die de gemeente wil kappen. Zeven zijn er inderdaad slecht aan toe. De Bomenbond Rijnland maakt zich sterk om twee van de negen te behouden, alsook de heggen en hagen

Dat neemt niet weg dat er bij een groot aantal bomen sprake is van beschadigingen als gevolg van graafwerk en dat haast nog meer dan elders aandacht moet worden gegeven aan beschermende maatregelen en scherp toezicht om die schade zoveel mogelijk te beperken, zoals ook wordt benadrukt in het onlangs uitgebrachte advies van de Bomenbond Rijnland  over het Voorlopig Ontwerp Bomen voor de wijkvernieuwing Professorenwijk-Oost, fase 2).

Boomvakken en parkeervakken gaan op de schop in de Asserstraat. De Bomenbond Rijnland wil dat goed toezicht wordt gehouden op de graafwerkzaamheden en ook dat bestaande bodems met het daarin aanwezige bodemleven en daarop groeiende heesters en planten worden gespaard.

De Gemeente Leiden heeft op 25 januari 2023 een adviesvraag aan de Bomenbond Rijnland voorgelegd en daartoe dit Voorlopig Ontwerp Bomen voorgelegd. In het het advies daarover stelt de Bomenbond Rijnland het behoud van waardevolle bodems, hagen en heggen en ook enkele keuzes voor vervangende boomsoorten aan de orde.

De antwoorden van de gemeente zijn ontvangen op 22 februari 2023 in de vorm van opmerkingen bij de 13 punten in onze adviesbrief. We hebben deze antwoorden in gele kaderblokjes geplaatst naast die in de brief genoemde punten. U kunt deze hier aantreffen.

Wat heeft het advies van de Bomenbond Rijnland opgeleverd? Er zitten positieve reacties en enkele tegenvallende reacties. Boombeschermende maatregelen zullen in acht worden genomen en daarop zal ook toezicht worden gehouden door de gemeente. Twee bomen die wij zouden willen behouden, wil de gemeente toch gaan kappen. Enkele waardevolle heggen kunnen niet worden behouden. We zullen de vinger aan de pols houden bij de uitvoering van de werkzaamheden en roepen onze leden op om vooral met ons mee te kijken of die uitvoering boomveil gebeurt.

De e-mail met onze schriftelijke reactie van 24 februari 2023 op de antwoorden van de gemeente kunt u hier lezen.