Bomenbeleid Leiderdorp: graag wat ambitieuzer!

Vanwege de keuze die de gemeenteraad van Leiderdorp in 2017 maakte voor kwalitatieve herplant boven kwantitatieve herplant, dreigt de omvang van het Leiderdorpse bomenbestand erop achteruit te gaan. De Bomenbond Rijnland vraagt de gemeenteraad meer ambitie te tonen.

De Bomenbond meent dat er alle aanleiding toe is om te kiezen voor én kwalitatieve herplant én een beleid om de kwantiteit aan bomen in Leiderdorp niet alleen op peil te houden, maar ook te vergroten, zowel in aantal stammen als in volume (de bladmassa).

Een grote boom vervangen door een kleinere boom vinden wij geen afdoende maatregel, zelfs niet als die kleinere boom in een verbeterde groeiplaats staat. Uiteindelijke gaat het erom dat de boomwaarde ook in stand blijft uitgedrukt in ecosyseemdiensten zoals CO2-vastlegging, zuurstofproductie, ecologische meerwaarde voor diersoorten, regenwaterinterceptie en fijnstofvastlegging.

In de op 19 januari 2023 aan de gemeenteraad van Leiderdorp toegezonden reactie reageert de Bomenbond Rijnland op een raadsvoorstel dat op 23 januari 2023 wordt behandeld in het zogenoemde Politiek Forum en op 30 januari 2023 in de gemeenteraad.

De Bomenbond Rijnland hoopt dat de discussie ertoe kan leiden – mede door de adviezen van de Bomenbond Rijnland en de landelijke Bomenstichting – dat in Leiderdorp stappen worden ondernomen om te komen tot een meer ambitieus bomenbeleid.

De schriftelijke reactie van de Bomenbond Rijnland gericht aan de gemeenteraad van Leiderdorp is hier te vinden.