Kaalslag op de Kwaaklaan

Op de Kwaaklaan in Oegstgeest klonk in de eerste week van het nieuwe jaar de kettingzaag. De bunkerheuvel van de Militaire Knooppuntcentrale Oegstgeest uit de Koude Oorlog, door de tijd bedekt geraakt met een klein bos, werd in rap tempo ontdaan van tientallen bomen. Een bezorgde buurtbewoner trok direct aan de bel. Mocht dit zomaar? Na contact met de gemeente Oegstgeest bleek dat er voor deze plek geen kapvergunning nodig was: de huidige regelgeving in Oegstgeest had de kap niet kunnen voorkomen.

Volgens de terreinbeheerder zou het om de kap van bomen met een slechte conditie gaan, die een risico vormen. Omdat er geen boominspectierapport bekend is, kan dat helaas niet nagegaan worden.

De bunker van zo’n 30 bij 50 m is overdekt door een aarden heuvel met daarop veel grote bomen, waardoor de Kwaaklaan met aan de andere kant de hoge bomen van park Oud-Poelgeest, een unieke groene indruk maakt. Tot 3 januari. Op die dag is met zwaar materieel een groot aantal bomen op de heuvel gekapt, zoals op onderstaande foto’s te zien is.

Een verontruste passant vroeg zich af of dit zo maar kan in Oegstgeest en heeft contact opgenomen met de Bomenbond Rijnland, die de situatie ter plekke heeft onderzocht. Hoe dan ook, het terrein is niet aangemerkt als Boomgebied op de Groene Kaart van Oegstgeest. Dat betekent dat het de eigenaar vrij staat naar believen te kappen met alle gevolgen van dien voor de natuur ter plekke en het omringende landschap.

Er heeft voorafgaand aan de kap geen ecologisch onderzoek plaatsgevonden. Maar volgens de wet Natuurbescherming is het verboden, ‘opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van beschermde vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen’. De Bomenbond heeft hierover contact opgenomen met de gemeente Oegstgeest en gemerkt dat de gemeente de zorg voor natuur en in het bijzonder houtopstanden weliswaar deelt, maar dat het huidige beleid een ontwikkeling als deze toelaat.

Hier wringt dus duidelijk iets in het beleid en de regelgeving. In elk geval heeft er geen belangenafweging plaatsgevonden die democratisch getoetst kan worden. Tijd voor een goed gesprek, vindt de Bomenbond, en de gemeente staat daar gelukkig voor open.
Tegelijk zou ook de politiek de situatie eens nader kunnen bekijken.

Ontwikkeling

Wat er verder met de bunker gaat gebeuren is niet duidelijk. In 2011 werd een poging gedaan hier een wijnmuseum te realiseren. Dat lukte niet en in 2012 werd de bunker door het Ministerie van Defensie verkocht voor EUR 500.000 aan een partij die er een beveiligd datacentre in wilde vestigen. Data Protectors B.V., de exploitant achter Bunkerinfra Datacenters ging echter failliet in 2015 en op het terrein lag een tijd lang retentierecht. De bunker wordt zo nu en dan gebruikt door een vereniging van radio amateurs. De nieuwe eigenaar, onbekend op het moment van schrijven, heeft geen verklaring naar buiten gebracht.

Oegstgeester Courant: Grote bomenkap op bunker aan de Kwaaklaan

Omroep West: Kaalslag in Oegstgeest: tientallen bomen gekapt op voormalige atoombunker

Sleutelstad: Kaalslag in Oegstgeest: tientallen bomen gekapt op voormalige atoombunker

maandag 9 januari 2023