Monumentale maretak uit meidoorn naar Naturalis

Het leven van het oude laanboompje aan de Juffermansstraat in Oegstgeest was na de herbestrating en de droge zomer nu echt in de eindfase gekomen. De top was er al uit gebroken en een specht had in de rottende stam een nest gemaakt. De gemeente besloot de boom nu dan toch echt te gaan vellen.

In 1980 voerde de dit jaar overleden Els Schlatmann, lid van de Bomenbond Rijnland, al actie om de boom te behouden. Ook in 1990 lukte het om de boom te behoeden voor kap tijdens de herziening van het Bomenbestand. Zo kwam het dat deze bescheiden meidoorn de respectabele leeftijd van 70 jaar bereikte. De maretak die er volgens de gemeente zeker sinds 1980 op groeide, was een bijzondere verschijning in de straat. Vele geliefden zullen er kussen onder hebben uitgewisseld. Helaas brak de tak met de maretak ondanks pogingen deze te stutten, al half af van de boom.

Toch zonde als deze maretak in de versnipperaar eindigt, dacht een van onze Oegstgeester leden Pam de Groot na het lezen van het berichtje in de Oegstgeester Courant, en zij benaderde Rogier van Vugt, Hoofd horticultuur van de Leidse Hortus, voor advies. Was deze misschien over te planten? Helaas bleek dat geen optie. Een maretak wortelt in het hout van zijn gastheer. Rogier had wel twee tips. De eerste: wachten tot er besjes aankomen en dan uitzaaien. Ook dit was geen mogelijkheid meer omdat door het gedeeltelijk afbreken van de tak de levensvoorziening van de maretak al in gevaar was. De andere tip: vraag Naturalis of zij de maretak in de collectie willen opnemen. Via Barbara Gravendeel, lid van de Bomenbond en werkzaam bij Naturalis, werd gepolst of hier interesse voor was. Dat bleek het geval en zo kon de Gemeente Oegstgeest benaderd worden of zij de maretak wilden doneren.

De gemeente reageerde positief en op vrijdag 2 december was het zover. Wethouder Elfred Bus nam tijdens een kleine ceremonie ter plaatse een zaag ter hand en droeg de maretak over aan Leni Duistermaat van Naturalis. Daar wordt de tak gedroogd en bewaard voor nader onderzoek. Zo kreeg de bijzondere maretak, een geliefde bekende voor de buurt, toch nog een mooi doel.

Zie ook het artikel in de Oegstgeester Courant.