Behoud het hout!

Soms moet een boom worden omgehakt, omdat de conditie achteruit gaat en er risico bestaat om omvallen. Wat gebeurt er echter met het hout na de kap? De Bomenbond Rijnland heeft een voorstel gedaan in haar zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie 2030 van Oegstgeest.

Hout dat gebruikt wordt houdt lang CO2 vast. Gemeentes zouden een bijdrage kunnen leveren aan de reductie van CO2 in de atmosfeer door het hout van gekapte of omgevallen bomen zo lang mogelijk te gebruiken. We denken dan aan:

  1. Gebruik voor bouwwerken, denk aan houtbouw of houtskeletbouw, hekken, klimtoestellen en bruggen, of als oplossing tegen berm-parkeren, in de gemeente of in de regio.
  2. Gebruik voor voeding en beschutting van verschillende insecten, spechten, vleermuizen en schimmels (‘teruggeven aan de natuur’). Laat boomstammen liggen of kap dode bomen niet op plekken waar ze geen gevaar kunnen vormen.

Als dit niet mogelijk is: gebruik het hout dan in elk geval als nuttige brandstof in ‘schone’ verbrandingsfaciliteiten met een hoog rendement.

Meerdere gemeentes hebben al zo’n houtvisie ontwikkeld, zoals Deventer.

Onze volledige zienswijze is hier te lezen: Zienswijze Bomenbond Rijnland Omgevingsvisie Oegstgeest.

Zie ook deze online artikelen:
Dood hout leeft – Nature Today
Dood hout in foto’s – Boswachtersblog Texel
Dood hout = Levend Bos – Ecopedia.be