In memoriam Isa Koornstra-Zibirre

Op donderdag 15 september is ons lid Isa Koornstra overleden. Isa was een van onze oudste leden, die kort na de oprichting in 1995 lid is geworden van de Bomenbond Rijnland. Ze was in die tijd goed bevriend met Eva Biesheuvel, een van de eerste bestuursleden. In de beginjaren heeft ze veel werk verzet om kapvergunningen na te gaan of bezwaar te maken tegen de kap. Maar ook op latere leeftijd was ze actief voor de Bomenbond. Zo was ze tot 2021 nog lid van de Kascommissie. 

Een kenmerkende uitspraak van haar is: ‘Ik houd van bomen, omdat ze leven. Daarom moet je ze beschermen.’  We zullen deze opmerkelijke vrouw missen. 

In 2019 werd ze geïnterviewd voor het te verschijnen jubileumboek. Lees hier het interview.