Voorkom massale bomenkap in Vlietland – teken de petitie

Er ligt een plan klaar voor de realisatie van 222 vakantiewoningen en 569 parkeerplaatsen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland (Ontwerpbestemmingsplan ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’). Hierdoor zal een groot deel van het gebied niet langer openbaar zijn. De aanleg zal gepaard gaan met een massale bomenkap. Bomen die er al vijftig jaar staan. De tijd voor actie dringt want men wil snel van start gaan met de verkoop van de woningen.

Met natuurliefhebbers en recreanten; jong en oud uit Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Leiden e.o. constateren wij als Bomenbond Rijnland dat:

– De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg is gevraagd om in te stemmen met een plan voor de bouw van een omheind vakantiepark in Vlietland.  

– Het plan totaal voorbijgaat aan de maatschappelijke problemen op het gebied van klimaat, wonen en stikstof. 

– Vlietland al veel bomen en groen heeft moeten inleveren voor de RijnlandRoute. De natuur zou nu nog verder moeten wijken in het belang van de ‘happy few’, bouwers en beleggers.

Wij ondersteunen de verzoeken aan de gemeente Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland en de projectontwikkelaar om het plan voor Vlietland in zijn geheel te heroverwegen met als uitgangspunten: – behoud van natuur, rust en ruimte – met de focus op voorzieningen voor dagrecreatie – zodat eenieder nu en in de toekomst kan blijven genieten van een groen Vlietland.

Vind je het behoud van de bomen en van een open en toegankelijk groen Vlietland ook belangrijk, onderteken dan de petitie (dit kan tot uiterlijk 6 oktober 2022) via:

https://vlietlandgroen.petities.nl

Locatie van het plangebied groen gearceerd
Bouwlocatie vakantiehuisjes en parkeerplaatsen in Vlietland