Bomenbond vraagt naar nakomen herplantplicht op Landgoed Endegeest

Op 13 februari 2019 werden nabij het Poortgebouw Endegeest door projectontwikkelaar Oudendal Groep, vanuit het niets drie monumentale bomen tot en met de stronk verwijderd van hun plek. Hiervoor was geen kapvergunning afgegeven. De illegale kap van de twee zomereiken en één tamme kastanje, die naar verluidt, nog door (de scholier) Jan Wolkers geplant werd, liet het terreintje zo goed als ‘bouwrijp’ achter. 

Meerdere malen heeft de Bomenbond Rijnland de Gemeente Oegstgeest er de afgelopen jaren in zienswijzen en inspraakreacties aan herinnerd dat Oudendal Groep de plicht heeft deze bomen te herplanten. Deze heeft, ondanks de verplichting hiertoe, tot op heden niet plaatsgevonden. De herplanttermijn is inmiddels dan ook ruimschoots verstreken.

Nu het stof van de verkiezingen is neergedaald vraagt de Bomenbond de nieuwe gemeenteraad de herplant onmiddellijk te laten plaatsvinden, met bomen van dezelfde grootte, zodat deze weer kunnen bijdragen aan de biodiversiteit in dit stukje bos. Misschien is Karina Wolkers, de weduwe van Jan, bereid om een nieuwe ‘Wolkerskastanje’ te planten.

Overigens zijn er nog veel meer bomen gekapt (met kapvergunning) die nog niet zijn herplant nabij het Mortuarium en nabij Kasteel Endegeest. De uiterste herplanttermijn komt hier ook naderbij. Hopelijk kan de afdeling Handhaving hier handhavend optreden.

Lees ook het artikel in het Leidsch Dagblad.