Iep Schuttersveld opnieuw in gevaar

Situatie voorjaar 2019

Bij deze foto van de bomen op de hoek Schuttersveld en Maresingel uit 2019 juichten we nog. Wethouder Leewis trok de kapaanvraag in! Haar opvolger Ashley North houdt echter van snel fietsen en wil de iep tussen de twee grote Canadese populieren omzagen en daar een twee-richtingenfietspad èn een voetpad tussenin persen.

Maar Canadese populieren staan er toch om bekend dat ze bij een beetje wind graag takken laten vallen? Geen nood, onder de nieuwe Bomenverordening is dan sprake van gevaar en kunnen ook die bomen om. Geen vergunning voor
nodig, een simpele melding volstaat. Hopelijk kijkt de gemeenteraad nog eens goed naar dit nieuwe plannetje!

Zie ook de pagina bomen Schuttersveld.