Initiatieven ‘Meer bomen in de stad’

Naast onze eigen actie ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ zijn er verschillende (particuliere) initiatieven voor het aanplanten van extra bomen in de stad Leiden en het in kaart brengen daarvan, zowel op openbaar terrein als op privéterrein.

Openbaar terrein:

  • Een bewoner heeft zelf een inventarisatie gemaakt waar in de stad locaties zijn om extra bomen te planten: meer dan 800!
  • de gemeente Leiden heeft samen met een aantal bewoners een inventarisatie gemaakt in de Stevenshof om in 2021 extra bomen aan te planten
  • Leiden 2022 (EU City of Science) kijkt naar de mogelijkheid om in 2022 365 bomen in de stad te planten, dit gaat om zowel bomen op openbaar als privé-terrein
  • Een aantal Leidenaren brengt de bomen in de stad in kaart: https://openbomenkaart.org

Privéterrein:

  • Initiatief om zaailingen uit de de Merenwijk beschikbaar te stellen voor inwoners
  • Het Jaar van de Tuin breidt het zaailingeninitiatief uit naar de gehele stad, zodat iedereen die dat wil straks een boompje kan planten.

Op uitnodiging van een ‘groene’ ambtelijke delegatie van de gemeente Leiden, waaronder de manager Klimaatadaptatie en Biodivers Vergroenen en de stadsecoloog, spraken de verschillende initiatiefnemers op 23 augustus 2021 met elkaar. Op privéterrein mag de eigenaar zelf besluiten een boom te planten. Als het gaat om het planten van bomen op openbaar terrein is de medewerking van de gemeente onmisbaar.

De delegatie ‘groene’ ambtenaren die aan het gesprek deelnam, ziet nog veel beren op de weg als het gaat om bomen planten: politieke en praktische redenen staan het planten van bomen op openbaar terrein vaak in de weg. Toch lijkt de gemeente bereid mee te denken. De enthousiaste club bomenliefhebbers is vast besloten de gemeente hierbij te helpen!

We vertrouwen op een vruchtbare samenwerking die leidt tot meer bomen in de stad. Wordt vervolgd!

Geplaatst in Geen categorie.