16 bomen Oostvlietpolder gered van kap

Dankzij oplettendheid van de Bomenbond zijn 16 bomen in de Oostvlietpolder gespaard! De kwestie speelde alweer een tijdje geleden, nl. in februari 2021. Wat is er gebeurd?

Baggerwerk

In de sloten rond Tuinvereniging Oostvliet waren noodzakelijke baggerwerkzaamheden gepland in de sloten rondom de volkstuinen. De bagger bleek vervuild met asbest, die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is van asbesthoudende oeverbeschoeiing. Uit onder andere kostenoverwegingen heeft de gemeente besloten naast de bagger ook de asbesthoudende beschoeiing te verwijderen. Met het verwijderen van de asbesthoudende bagger zijn namelijk extra kosten gemoeid, omdat deze met beschermende maatregelen moet worden afgevoerd. Nu de hoogstwaarschijnlijke bron ook wordt verwijderd hoeft een volgende keer de bagger, mits niet alsnog vervuild, niet te worden afgevoerd.

Groene Kaartgebied

Met die asbesthoudende oeverbeschoeiing zijn bomen vergroeid, die bij verwijdering niet behouden kunnen worden. Omdat de Tuinvereniging in het Groene_Kaart-gebied ligt, was er voor 38 bomen een kapvergunning aangevraagd.

Vergissing

Na ampel speurwerk door de Bomenbond in de kaarten bij de kapaanvraag bleken 16 bomen weliswaar vergroeid met de oeverbeschoeiing, maar dan op plekken waar er geen asbest in zat. Bij navraag bleek het uitgangspunt om alleen te kappen waar dat noodzakelijk was voor het verwijderen van asbesthoudende beschoeiing per ongeluk uit het oog verloren. Gelukkig kon de fout worden hersteld. De gemeente bedankte de Bomenbond voor zijn oplettendheid.

Bijzonder is dat inmiddels de nieuwe Leidse bomenverordening in werking is getreden: onder het nieuwe regime is de Groene Kaart afgeschaft en kunnen de bomen (mits een stamomtrek <45 cm) mogelijk zonder vergunning worden gekapt.

Natuurlijke oevers

Positief is wel dat waar de oeverbeschoeiing wordt verwijderd, natuurlijke oevers worden aangelegd. Ter compensatie voor de te kappen bomen worden er aan de tuinders nieuwe bomen aangeboden.

Geplaatst in Geen categorie.