Groene Norm? Gemiste Afslag! Nieuwe Leidse bomenverordening nodeloos ingewikkeld

Met veel bombarie heeft het college van Leiden deze week het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening gepresenteerd, met als slogan ‘De Groene Norm’. We komen er nog uitgebreider op terug maar vinden de regeling een verslechtering ten opzichte van de huidige Bomenverordening. De regeling is hopeloos ingewikkeld, vergunningen kunnen worden vervangen door meldingen en de Groene Kaart wordt afgeschaft. Hoezo meer bomen beschermd?

De regeling is al net zo ingewikkeld als de naam van de nieuwe Leidse verordening: “Verordening tot wijziging van de Verordening fysieke leefomgeving Leiden 2020 onderdeel bomen“. Een ingewikkelde titel voor een nodeloos complex stuk. Voor de duidelijkheid houden wij maar vast aan “Bomenverordening 2021”.

Het valt niet mee, wijs te worden uit de brij van vergunningen bij kap van de ene boom, meldplicht bij kap van een andere boom en slechts een bewonersbrief bij de kap van weer een andere boom. Met de beste bedoelingen voor meer bomen, meer groen, meer biodiversiteit en meer aandacht voor de bijdrage van bomen aan een beter leefklimaat is dit college het spoor bijster geraakt.

De Bomenbond zal zeker een uitgebreide zienswijze schrijven maar is op dit moment vooral teleurgesteld in het resultaat van maanden werk dat in grote afzondering is verricht. Overleg met belanghebbende organisaties werd beperkt tot twee ‘ronde tafels’ waarbij in september 2020 alleen ‘dilemma’s’ werden geschetst en op 15 januari 2021 de feitelijk al vastgestelde tekst werd toegelicht.

En wat is het resultaat van al die stille arbeid? In plaats van de eenvoudige structuur van de huidige verordening met slechts twee categorieën bomen (wel of geen Groene Kaart) en heldere vergunningseisen ligt er nu een voorstel met maar liefst acht categorieën bomen en drie mogelijke procedures (vergunning / melding / bewonersbrief). In plaats van een heldere, juridisch onderbouwde route voor eventuele bezwaren wordt nu uitgeweken naar opties waarbij je het bestuur slechts ‘kunt aanspreken’. Weg rechtszekerheid! Ook het vervangen van de digitale Groene Kaart door een lijstje van oudere bomen en onduidelijke papieren kaartjes uit twee beleidsnota’s lijkt bedoeld om de burger vooral niet te veel inzicht te geven. De summier uitgewerkte gedachte om geld uit het Bomenfonds en de nieuwe Reserve Bomen voor ander ‘ecologisch waardevol groen’ in te zetten roept weer andere vragen op: hoe is dit straks te controleren door de Raad?

Big Green Brother

En waar zit nu de ‘winst’ van bescherming van meer bomen? Dat zijn oudere bomen op privé terrein die nu op de Groene Kaart staan of in de nabije toekomst op het nieuwe ‘lijstje’ thuis horen. En om eventuele kap van die bomen in de gaten te houden wordt steekproefsgewijze controle voorgesteld inclusief satellietbeelden. Big Green Brother is watching you!

Compensatieboekhouding niet op orde?

Of dit alles gaat helpen in de strijd tegen de snelle groei in aantallen gekapte bomen en achterblijvende nieuwe aanplant? We hebben zo onze twijfels. Zeker zolang de gemeente de eigen boekhouding van opgelegde compensatieplichten niet op orde heeft. Uit een onderzoek van de Bomenbond blijkt namelijk dat maar liefst dertig vergunningen voor de kap van 938 bomen met een totaal aan stortingen van ruim EUR 944.000,- ontbreken in de Groenrapportage uit december 2019. We kijken uit naar het rapport van de Rekenkamercommissie!

Meer informatie: website Gemeente Leiden > Inspraak > Bomenverordening

Geplaatst in Bomenfonds Leiden, Bomenverordening Leiden, Leiden en getagd met , , .