Leiden: extra hockeyveld in Roomburgerpark nog niet van de baan

De Bomenbond heeft zich krachtig verzet tegen de plannen om het openbare Roomburgerpark op te offeren voor een vierde veld van de hockeyclub die daar ook zit. Kunstgras aanleggen kan nooit een toename van de biodiversiteit inhouden, vinden wij. We ondersteunen de Vereniging Vrienden van het Roomburgerpark.

Lees verder.