Zienswijze

Niet meer regels voor minder bescherming, maar minder regels voor meer bescherming!

Burgemeester en wethouders hebben de ‘concept-Bomenverordening 2015′ vastgesteld voor inspraak. Ik roep met deze ‘zienswijze’ de gemeenteraad op de conceptverordening niet over te nemen, maar te kiezen voor een Bomenverordening die meer bomen, beter beschermt.

Ik ben het namelijk niet eens met het vervallen van de vergunningplicht voor ‘groene kaart bomen’ tot 30 centimeter omtrek. Jonge bomen kunnen immers net zo goed mooi en waardevol zijn voor leefbaarheid in onze stad. Daarnaast wil ik niet dat straks onder het mom van ‘beheerkap’ straks bij mij in de straat bomen zonder vergunning worden gekapt. Onderhoud is prima, maar bomen dienen door een vergunningsplicht te worden beschermd. Tenslotte is het vergunning-vrij kappen van bomen op kleinere bebouwde percelen een slecht idee, en al helemaal als deze bomen op de ‘groene kaart’ staan. Een boom is waardevol of is dat niet. De grootte van het perceel heeft daar weinig tot niets mee te maken.

De indientermijn voor zienswijzes is verstreken. Dank aan iedereen die een zienswijze heeft gestuurd!