Bomenbond Rijnland

RHIJNHOF: BOMEN WORDEN GEKAPT, MAAR BEGRAAFPLAATS WORDT ECOLOGISCH INGERICHT

In juni 2018 maakte de Bomenbond bezwaar tegen de kap van 44 bomen langs de vijver in het oude gedeelte van de begraafplaats Rhijnhof.
Een prachtig verstild plekje dreigde te moeten wijken voor een nieuwe brug.
Een petitie, gestart door Juliana Fintorova, ondersteunde het protest van de Bomenbond.

Het huidige College besloot tot heroverweging van de verleende vergunning. Het gebied staat op de Groene Kaart en dat betekent dat kap pas mogelijk is om zwaarwegende redenen. Rhijnhof bleef vasthouden aan de uitvoering van haar Masterplan (inclusief plaatsing van de brug), de Bomenbond aan haar bezwaar. Om een juridische procedure te voorkomen stelde de gemeente een bemiddelingstraject voor. Onder leiding van een gecertificeerde mediator hebben de drie partijen een oplossing kunnen vinden voor de ontstane patstelling.
Bij zo’n oplossing is het altijd geven en nemen. De Bomenbond heeft ingestemd met de kap, echter op voorwaarde van harde afspraken over het versterken van de natuurwaarden van de begraafplaats als geheel. De natuurwaarden die verloren gaan bij de oude vijver komen daardoor in veelvoud terug.

Om dit te waarborgen, wordt er op korte termijn een beheerplan opgesteld vanuit een ecologisch perspectief. Uitgangspunt voor dit beheerplan
is een tijdens het bemiddelingsproces opgesteld document met aanbevelingen voor biodivers beheer, waaronder:

  • nieuwe oeverbeplanting van de vijver, geschikt voor insecten en als uitvalsbasis voor de ijsvogel;
  • vergroten van diversiteit aan waterplanten;
  • ecologisch inzaaien en maaien van een aantal grasvlakken en nog lege grafpercelen;
  • kiezen voor inheemse en ecologisch waardevolle boomsoorten bij nieuwe aanplant;
  • plaatsen van nestkasten bij de urnenwand.

Zie voor het hele document:Rhijnhof2-mei2019

 

 HAAGS PUNTENSYSTEEM: OOK EEN PUNT VOOR LEIDEN E.O.?

Sterke aanpak van de bouwwethouder in Den Haag

Waar een wil is is een weg, zie het puntensysteem dat bouwwethouder Revis van Den Haag heeft ingevoerd voor nieuwe bouwplannen.
Projectontwikkelaars kunnen extra punten verdienen bij hun inschrijving op bouwkavels met aantoonbare meerwaarde voor de natuur. Misschien moet
onze stadsecoloog eens gaan praten met de collega’s daar? Lees onderstaand artikel:

De stad Den Haag verwelkomt de komende 20 jaar naar verwachting 100.000 nieuwe inwoners. Dat maant tot grootschalige binnenstedelijke nieuwbouw en herontwikkeling, maar dit mag volgens de gemeente niet ten koste gaan van de groene en aantrekkelijke stad. Groen- en natuurinclusief bouwen staat dus hoog op de gemeentelijke agenda, maar hoe krijg je bouwers en ontwikkelaars zo ver dat zij dit ook echt doen? De gemeente Den Haag vond een oplossing in een relatief simpel instrument: een puntensysteem voor groen- en natuurinclusief bouwen. 

Read more


Schoffelen, omspitten, verkavelen: bomen krijgen in Nederland geen kans om oud te worden

TROUW – 4 april 2019
door Joop Bouma

Nederland is een landje van schoffelaars, omspitters, wegomleggers, polderaars en verkavelaars. Bomen krijgen hier geen kans stokoud te worden. Sinds de stormvloed Sint Lucia in het jaar 1287 is Nederland het land van werk in uitvoering. Het moet telkens weer anders. Dan snerpen al snel de kettingzagen.“Wij zijn altijd aan het slopen en herinrichten”, zei bomenliefhebber Wim Brinkerink, inspecteur bij de Bomenstichting, herfst 2017 in Trouw. Brinkerink is groot bewonderaar van monumentale bomen. Maar als hij een écht ouwe kanjer wil zien, moet hij op reis. Naar Engeland bijvoorbeeld, waar in ieder gehucht wel een eeuwenoude linde wordt vertroeteld. Of naar Mexico of Nepal, waar oude reuzen van duizend, tweeduizend jaar nog fier overeind staan. De oudste in Nederland is hooguit vijfhonderd jaar – de Kroezeboom, zomereik op de Fleringer Es in Twente.

Read more