Over ons

Onze geschiedenis

Sinds 1995 komt de Bomenbond op voor bomen in de regio Rijnland en voor natuur in het algemeen. We zijn destijds ontstaan naar aanleiding van een gewonnen referendum over het behoud van het Koninklijk Militair Invalidenhuis en de bijbehorende 15 schitterende oude bomen. In de Randstad, dus ook in Leiden e.o. , wordt groen een steeds schaarser en daarmee kostbaarder goed. Heel vaak worden bomen en ander groen opgeofferd bij “belangenafwegingen” in het geval van woningbouw, aanleg van wegen en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

De Bomenbond Rijnland probeert als onafhankelijke vereniging – draaiend op vrijwilligers – iets te doen tegen deze teloorgang. Maar we verliezen hierbij de positieve kanten zeker niet uit het oog! Want langzaam maar zeker groeit het besef bij burgers, en ook bij ambtenaren van bijvoorbeeld afdeling Groen en afdeling Bouwen en Wonen, dat bomen en ander groen heel waardevol zijn.

Doelstellingen en beleid Bomenbond Rijnland

De Bomenbond Rijnland heeft als doel het opkomen voor bomen in de regio Rijnland.

Actuele speerpunten van ons beleid
De Bomenbond probeert actief betrokken te worden bij nieuwe regelgeving of de aanpassing van bestaande regelgeving. Een concreet geval: de nieuwe Groene Kaart in Leiden waarin houtopstanden niet zijn meegenomen.
Ook willen we er naar streven dat gemeenteraden er op toezien dat er goede regels m.b.t. kapvergunningen komen en dat het ambtelijk apparaat als opdracht krijgt bij projecten boom sparende oplossingen op tafel te leggen.
Als derde speerpunt zijn we druk bezig om in Oegstgeest en Leiderdorp bewoners te ondersteunen in hun overleg met de gemeente over concrete beheerplannen. Op deze manier hopen we het aantal incidenten te verminderen en een hoger rendement van onze inzet te hebben.

Niet altijd valt te voorkomen dat we zaken aan de rechter moeten voorleggen als we vinden dat kapvergunningen te nonchalant zijn verleend en de lokale overheid niet op onze argumenten ingaat. In dat geval weten wij ons gesteund door onze advocaat, die al vele zaken voor ons tot een goed eind heeft gebracht.

De Bomenbond wil ook meer invloed kunnen uitoefenen om locaties aan te wijzen waar bomen voor de tweede keer kunnen wortelen. Zo hebben we voor de bomen die in de weg staan voor de nieuwe Rijnland route de strook tussen het Valkenburger meer en de A-44 aangegeven als een goede locatie voor het herplanten van deze bomen, mede omdat de recreatiefunctie dan verbetert. Het aangeven van locaties waar herplanting kan plaatsvinden is ook een mogelijke activiteit voor leden, die hun eigen omgeving willen vergroenen.  Lees ook ons volledige beleidsplan voor 2018 

Actief worden?

De Bomenbond Rijnland is een vereniging. Als u zich samen met ons actief wilt inzetten voor de bomen in de regio Rijnland, of als u ons moreel en financieel wilt steunen bent u als lid van harte welkom!

Wij zoeken verder vrijwilligers, die op projectbasis willen participeren wanneer bomen in een specifieke situatie worden bedreigd en daarbij lokale kennis kunnen aandragen. Bijvoorbeeld wanneer die prachtige oude bomen bij u in de buurt worden gekapt en onduidelijk is wat er voor terug komt. U mobiliseert buurtgenoten en komt in actie voor behoud van groen!
Ook binnen het bestuur zijn er mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden.

Interesse? Stuur ons een berichtje via de contactpagina.

Bestuur Bomenbond Rijnland

Arjan Korevaar voorzitter
Bea Hoogheid secretaris
Johan Volkers penningmeester
Rolf van Beek
Dick de Vos
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd. De rol van het bestuur beslaat natuurlijk algemene taken rond het draaiend houden van de vereniging.
Daarnaast werken bestuursleden samen met wisselende groepen vrijwilligers aan diverse projecten, zoals op dit moment de Groene Kaart van Leiden en het Bomenbeleidsplan van Leiderdorp.

Brochure

Bekijk onze brochure digitaal!

 

 

SaveSave