Bomenbond Rijnland

Ankerparkperikelen

Vandaag heeft de gemeente Leiden van ons een brief gehad over de gang van zaken rond het Ankerpark. Eind augustus werd aan de buurtbewoners een ontwerp gepresenteerd voor het vernieuwde park, als onderdeel van het Singelpark. In dit plan worden zo ongeveer alle bomen gekapt en de heuvel afgegraven. De buurtbewoners schrokken zich een hoedje! Deze plannen zien zij absoluut niet zitten. Ondanks meerdere beloftes dat er een vervolgbijeenkomst zou worden gehouden, is er sinds…

Read more


Groene kaart 2017 – wat is de waarde?

Tussen 2 maart en 2 mei 2017 kunnen er weer bomen worden aangemeld voor de Groene Kaart van Leiden. Op de gemeentelijke website vind je op de pagina over bomen de link naar het aanmeldformulier. Let op: je moet met je Digid inloggen om bij het formulier te komen! Per boom die je wilt aanmelden, moet telkens een nieuw formulier ingevuld worden. Bomenbond doet dit jaar geen aanmeldingen De Bomenbond organiseert dit jaar niet een collectieve aanmelding…

Read more

Boomvalken terug in Bio Science Park

Vorig jaar zijn in het Bio Science Park honderden bomen gekapt, waaronder een boom waarin een paar boomvalken was neergestreken. Ook de boom met het nest en alles er omheen. Ter compensatie werden verderop kunstnesten geplaatst. Een schrale vergoeding voor de aangerichte schade. Boomvalken zijn kleine valken die insecten en kleinere vogels eten. Ze kunnen zelf geen nesten bouwen – ze gebruiken oude nesten van kraaien en eksters. Boomvalken zijn zeldzaam, ze staan op de…

Read more