Bomenkap Maresingel

Kap langs Rijnsburgersingel en Maresingel een feit. Wat is het volgende? Voor de bewonersgroepen rond de Rijnsburger- en Maresingel en deelnemers aan alle gespreksrondes over de herinrichting kwam het niet onverwacht: ruim 60 grote bomen zouden worden gekapt. De Bomenbond is door onderbezetting pas laat bij dit project betrokken geraakt. Onze inzet op dit deel van het Singelpark én op de Lammermarkt is daarom beperkt gebleven. Daar staat tegenover dat volgens onze informatie de bewonersparticipatie…

Read more

Ontmoeting raadsleden en Bomenbondleden

Op zaterdag 17 februari stonden 6 raadsleden en 1 aspirant raadslid klaar om de vragen, wensen en hartekreten in ontvangst te nemen van ruim 40 leden en bekenden van de Bomenbond. Het werd een geanimeerde, doorlopend goed bezochte middag waarin de opzet volop ruimte bood voor 1 op 1 gesprekken en veel bezoekers hun vraag, wens etc. ook op papier bij de raadsleden hebben achtergelaten. Omgekeerd hadden de raadsleden vooraf schriftelijk antwoord gegeven op de…

Read more

180 bomen weg voor Zwembad De Vliet?

Opnieuw een plan met grote bomenkap. De Bomenbond Rijnland raakt de tel kwijt… Rijnland route: 9000 bomen; Rijnsburgersingel: 65; Blekerspark: 20; Ankerpark: enkele 10-tallen; brug naar Poelgeest: 155; te verwachten nieuwe aanvraag voor kap langs de spoorlijn naar Utrecht: ruim 100; en ‘verstopt’ in het Uitvoeringsbesluit Combibad De Vliet nu weer 180 bomen. In dit Uitvoeringsbesluit (dat 8 februari wordt besproken in de raadscommissie) staat dat het niet mogelijk was om op korte termijn een…

Read more

Jaaroverzicht 2017: Leiden

Groene Kaart Na ons laatste bericht op de website dat de Bomenbond niet zou reageren op de oproep van de gemeente om bomen voor de Groene Kaart 2017 aan te melden is er nogal wat gebeurd. Allereerst de duidelijke uitspraak van de Bezwarencommissie op ons bezwaar tegen de Groene Kaart 2016. Eén van de hoofdpunten in dat bezwaar betrof de stellingname van de gemeente dat alleen individuele bomen konden worden aangemeld en geen boomgebieden of…

Read more

Ankerparkperikelen

Vandaag heeft de gemeente Leiden van ons een brief gehad over de gang van zaken rond het Ankerpark. Eind augustus werd aan de buurtbewoners een ontwerp gepresenteerd voor het vernieuwde park, als onderdeel van het Singelpark. In dit plan worden zo ongeveer alle bomen gekapt en de heuvel afgegraven. De buurtbewoners schrokken zich een hoedje! Deze plannen zien zij absoluut niet zitten. Ondanks meerdere beloftes dat er een vervolgbijeenkomst zou worden gehouden, is er sinds…

Read more


Groene kaart 2017 – wat is de waarde?

Tussen 2 maart en 2 mei 2017 kunnen er weer bomen worden aangemeld voor de Groene Kaart van Leiden. Op de gemeentelijke website vind je op de pagina over bomen de link naar het aanmeldformulier. Let op: je moet met je Digid inloggen om bij het formulier te komen! Per boom die je wilt aanmelden, moet telkens een nieuw formulier ingevuld worden. Bomenbond doet dit jaar geen aanmeldingen De Bomenbond organiseert dit jaar niet een collectieve aanmelding…

Read more

Boomvalken terug in Bio Science Park

Vorig jaar zijn in het Bio Science Park honderden bomen gekapt, waaronder een boom waarin een paar boomvalken was neergestreken. Ook de boom met het nest en alles er omheen. Ter compensatie werden verderop kunstnesten geplaatst. Een schrale vergoeding voor de aangerichte schade. Boomvalken zijn kleine valken die insecten en kleinere vogels eten. Ze kunnen zelf geen nesten bouwen – ze gebruiken oude nesten van kraaien en eksters. Boomvalken zijn zeldzaam, ze staan op de…

Read more

1500 bomen aangemeld voor Groene Kaart!

Alle personen en organisaties die bomen hebben aangemeld voor de Leidse Groene Kaart  hebben op 11 juli een brief gehad van de gemeente. Hierin stond in elk geval het blije bericht dat er in totaal maar liefst 1500 bomen zijn aangemeld voor de nieuwe Groene Kaart! Vertraging bij verwerking door gemeente Maar… Er zijn veel meer bomen aangemeld dan verwacht en daar loopt de gemeentelijke molen op vast. Het College heeft nu besloten de behandeltermijn…

Read more

Groene Kaart 2016: aanpak, 1e conclusies en vervolg

Succesvolle aanmeldingsactie De oproep van de Bomenbond om mee te doen aan de aanmeldingen voor de Groene Kaart van Leiden is succesvol geweest. Er is een flink aantal mooie bomen opgegeven waaronder ook in privé tuinen. Daarnaast hebben enthousiaste vrijwilligers meegeholpen met een grote inventarisatie waarbij een steekproef is genomen in een aantal delen van Leiden. Verspreid over de hele stad, in oudere of juist jongere wijken, met veel groen of juist meer steen is…

Read more