Bomenbond Rijnland

Medewerking aan de Groene Kaart Leiden

Aan de gemeente Leiden (kopie) Enig tijd geleden is door uw medewerkster van de afdeling Realisatie, team stadsruimte gevraagd om onze medewerking aan de actualisering van de Groene Kaart in 2013. Natuurlijk willen we een bijdrage leveren aan het op de Groene Kaart zetten van de bomen in Leiden. De Bomenbond Rijnland stelt voor om alle bomen, ongeacht hun grootte en soort, in de openbare ruimte op de Groene Kaart te zetten. Kleine bomen moeten…

Read more

Kaalslag in Leiden

Uit het Leidsch Dagblad 5 september 2012 Bomenbond bang voor kaalslag in Leiden LEIDEN – Met de Bomenverordening 2012 slaat Leiden de plank mis en gaat gemeente terug naar de tijd waarin bescherming van de bomen een aangelegenheid was voor regenten en bestuurscolleges. Dat is de reactie van de Bomenbond Rijnland op het vervangen van de Bomenverordening 1996 door die van 2012. De voornaamste reden voor vernieuwing van de verordening is het aantal regels verminderen,…

Read more

Aan de leden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden

 Eind augustus 2012 IS MINDER BETER? Sinds 2008 verschijnen in de gemeentelijke mededelingen in Leiden steeds vaker berichten over een nieuwe bomenverordening, die die van 1996 moet gaan vervangen. De huidige verordening is nodig geweest nadat de Leidse bevolking in een referendum had aangegeven dat stadsbomen de moeite waard waren om te blijven staan en niet hoefden te wijken voor ondoordachte bouwplannen. De bomen en struiken in de stad konden voortaan niet zonder vergunning gekapt…

Read more