Jaaroverzicht 2017: Leiden

Groene Kaart Na ons laatste bericht op de website dat de Bomenbond niet zou reageren op de oproep van de gemeente om bomen voor de Groene Kaart 2017 aan te melden is er nogal wat gebeurd. Allereerst de duidelijke uitspraak van de Bezwarencommissie op ons bezwaar tegen de Groene Kaart 2016. Eén van de hoofdpunten in dat bezwaar betrof de stellingname van de gemeente dat alleen individuele bomen konden worden aangemeld en geen boomgebieden of…

Read more

Groene kaart 2017 – wat is de waarde?

Tussen 2 maart en 2 mei 2017 kunnen er weer bomen worden aangemeld voor de Groene Kaart van Leiden. Op de gemeentelijke website vind je op de pagina over bomen de link naar het aanmeldformulier. Let op: je moet met je Digid inloggen om bij het formulier te komen! Per boom die je wilt aanmelden, moet telkens een nieuw formulier ingevuld worden. Bomenbond doet dit jaar geen aanmeldingen De Bomenbond organiseert dit jaar niet een collectieve aanmelding…

Read more

1500 bomen aangemeld voor Groene Kaart!

Alle personen en organisaties die bomen hebben aangemeld voor de Leidse Groene Kaart  hebben op 11 juli een brief gehad van de gemeente. Hierin stond in elk geval het blije bericht dat er in totaal maar liefst 1500 bomen zijn aangemeld voor de nieuwe Groene Kaart! Vertraging bij verwerking door gemeente Maar… Er zijn veel meer bomen aangemeld dan verwacht en daar loopt de gemeentelijke molen op vast. Het College heeft nu besloten de behandeltermijn…

Read more

Groene Kaart 2016: aanpak, 1e conclusies en vervolg

Succesvolle aanmeldingsactie De oproep van de Bomenbond om mee te doen aan de aanmeldingen voor de Groene Kaart van Leiden is succesvol geweest. Er is een flink aantal mooie bomen opgegeven waaronder ook in privé tuinen. Daarnaast hebben enthousiaste vrijwilligers meegeholpen met een grote inventarisatie waarbij een steekproef is genomen in een aantal delen van Leiden. Verspreid over de hele stad, in oudere of juist jongere wijken, met veel groen of juist meer steen is…

Read more


Medewerking aan de Groene Kaart Leiden

Aan de gemeente Leiden (kopie) Enig tijd geleden is door uw medewerkster van de afdeling Realisatie, team stadsruimte gevraagd om onze medewerking aan de actualisering van de Groene Kaart in 2013. Natuurlijk willen we een bijdrage leveren aan het op de Groene Kaart zetten van de bomen in Leiden. De Bomenbond Rijnland stelt voor om alle bomen, ongeacht hun grootte en soort, in de openbare ruimte op de Groene Kaart te zetten. Kleine bomen moeten…

Read more

Kaalslag in Leiden

Uit het Leidsch Dagblad 5 september 2012 Bomenbond bang voor kaalslag in Leiden LEIDEN – Met de Bomenverordening 2012 slaat Leiden de plank mis en gaat gemeente terug naar de tijd waarin bescherming van de bomen een aangelegenheid was voor regenten en bestuurscolleges. Dat is de reactie van de Bomenbond Rijnland op het vervangen van de Bomenverordening 1996 door die van 2012. De voornaamste reden voor vernieuwing van de verordening is het aantal regels verminderen,…

Read more

Aan de leden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden

 Eind augustus 2012 IS MINDER BETER? Sinds 2008 verschijnen in de gemeentelijke mededelingen in Leiden steeds vaker berichten over een nieuwe bomenverordening, die die van 1996 moet gaan vervangen. De huidige verordening is nodig geweest nadat de Leidse bevolking in een referendum had aangegeven dat stadsbomen de moeite waard waren om te blijven staan en niet hoefden te wijken voor ondoordachte bouwplannen. De bomen en struiken in de stad konden voortaan niet zonder vergunning gekapt…

Read more