214 Bomen (voorlopig) gered

Het bezwaar van de Bomenbond Rijnland tegen de vergunning voor de kap van bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11 heeft effect gehad. Niet alleen zijn hiermee maar liefst 214 bomen van de kettingzaag gered, ook is duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is dat de Raad eind oktober bij haar behandeling van de Bomenverordening 2015 nog eens goed kijkt naar alle bezwaren die tegen deze versie zijn ingediend. Het advies van de…

Read more

Meerburgerwatering bomen voorlopig gered

29 januari 2015 114, 214, 51 of 400 bomen voorlopig gered Op 4 juli 2014 verleent de gemeente Leiden een vergunning voor het kappen van 214 bomen langs de Meerburgerwatering. De bomen moeten wijken voor het verbeteren van de walkant. De bomen staan volgens de vergunninghouder ‘Combinatie A4 Burgerveen’ langs de A4, tussen de Vrouwenvaart en afslag naar de N11. Bij de vergunning zit vreemd genoeg een kaart waarop (maar liefst) 400 bomen worden vermeld en…

Read more