Bomenbond Rijnland

KAALSLAG VLIETLAND DREIGT!

Brieven van belangenorganisaties (o.a.de Vereniging van vrienden van Vlietland, Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4, de Bomenbond) en van ca. 60 bewoners, raadsvragen in Leiden van GL en PvdD: het is duidelijk dat de voor september aangekondigde kaalslag in Vietland op breed protest stuit. De provincie kiest voor lapmiddelen boven gedegen meerjarenbeheer!   Klik op onderstaande link om de Open Brief te lezen,  die Bomenbond Rijnland op 7 augustus 2019 aan GS en PS van Zuid Holland…

Read more

Brussel bindt de strijd aan met ontbossing

Eurocommissaris Frans Timmermans kondigt aan dat Brussel veel meer actie wil nemen om de vernietiging van oerwouden tegen te gaan. Alleen zo kunnen de Parijse klimaatdoelen worden gehaald en de opwarming van de aarde worden tegengegaan.Foto: Reuters/François Lenoir In het kort: . Tussen 1990 en 2016 is er wereldwijd ieder uur het equivalent van achthonderd voetbalvelden aan bos omgehakt. . Ontbossing is de op een na belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. . Brussel wil dat…

Read more

Vergroenen in Leiden: een mooie droom?

Leidsch Dagblad, zaterdag 11 mei 2019  –  Opiniebijdrage  Arjan Korevaar (voorzitter Bomenbond Rijnland) Het staat er zo veelbelovend in het Beleidsakkoord 2018-2022: ‘Het college gaat tenminste elk jaar rapporteren over de toevoeging van groen. Ook laat het de impact zien op de soortenrijkdom in de stad. Om ambities voor vergroening waar te maken investeren we in ambtelijke capaciteit om vroegtijdig in projecten werk te maken van vergroening. Ook stellen we een stadsecoloog aan.’ Inmiddels is…

Read more

Bioloog Marco Roos: ’Biodiversiteit is niet leuk lief en aardig, maar jeukt en kriebelt’

Bioloog Marco Roos: ,,Laat de natuur zoveel mogelijk, gewoon zijn gang gaan. Waarom zou je het geen kans geven?’’   © Foto Taco van der Eb DE GOOI EN EEMLANDER   –  Binnert Jan Glastra  08/04/2019 Leiden Maatregelen tegen de opwarming van de aarde staan tegenwoordig stevig op de kaart in veel gemeenten. Niet zelden krijgen ’groen’ en ’biodiversiteit’ een prominente plek in bouwplannen en beleid. Alleen hebben gemeenten vaak niet goed door wat die woorden betekenen,…

Read more