Bomenbond Rijnland

Vergroenen in Leiden: een mooie droom?

Leidsch Dagblad, zaterdag 11 mei 2019  –  Opiniebijdrage  Arjan Korevaar (voorzitter Bomenbond Rijnland) Het staat er zo veelbelovend in het Beleidsakkoord 2018-2022: ‘Het college gaat tenminste elk jaar rapporteren over de toevoeging van groen. Ook laat het de impact zien op de soortenrijkdom in de stad. Om ambities voor vergroening waar te maken investeren we in ambtelijke capaciteit om vroegtijdig in projecten werk te maken van vergroening. Ook stellen we een stadsecoloog aan.’ Inmiddels is…

Read more

Bioloog Marco Roos: ’Biodiversiteit is niet leuk lief en aardig, maar jeukt en kriebelt’

Bioloog Marco Roos: ,,Laat de natuur zoveel mogelijk, gewoon zijn gang gaan. Waarom zou je het geen kans geven?’’   © Foto Taco van der Eb DE GOOI EN EEMLANDER   –  Binnert Jan Glastra  08/04/2019 Leiden Maatregelen tegen de opwarming van de aarde staan tegenwoordig stevig op de kaart in veel gemeenten. Niet zelden krijgen ’groen’ en ’biodiversiteit’ een prominente plek in bouwplannen en beleid. Alleen hebben gemeenten vaak niet goed door wat die woorden betekenen,…

Read more

RHIJNHOF: BOMEN WORDEN GEKAPT, MAAR BEGRAAFPLAATS WORDT ECOLOGISCH INGERICHT

In juni 2018 maakte de Bomenbond bezwaar tegen de kap van 44 bomen langs de vijver in het oude gedeelte van de begraafplaats Rhijnhof. Een prachtig verstild plekje dreigde te moeten wijken voor een nieuwe brug. Een petitie, gestart door Juliana Fintorova, ondersteunde het protest van de Bomenbond. Het huidige College besloot tot heroverweging van de verleende vergunning. Het gebied staat op de Groene Kaart en dat betekent dat kap pas mogelijk is om zwaarwegende…

Read more