Bomenbond Rijnland

19 november bespreking concept-Bomenverordening 2015

Openbare bespreking concept-Bomenverordening Op donderdag 19 november bespreekt de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden de concept-Bomenverordening 2015. De bijeenkomst is om 21:30 in het Stadhuis. Iedereen is welkom en voor koffie en thee wordt gezorgd. Hoe meer leden van de Bomenbond aanwezig zijn, hoe beter! Nieuwe bomenverordening nog slechter dan huidige Het college schrijft in een toelichting: “De Bomenverordening 2015 met Groene Kaart biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen…

Read more

214 Bomen (voorlopig) gered

Het bezwaar van de Bomenbond Rijnland tegen de vergunning voor de kap van bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11 heeft effect gehad. Niet alleen zijn hiermee maar liefst 214 bomen van de kettingzaag gered, ook is duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is dat de Raad eind oktober bij haar behandeling van de Bomenverordening 2015 nog eens goed kijkt naar alle bezwaren die tegen deze versie zijn ingediend. Het advies van de…

Read more

Zienswijze

Niet meer regels voor minder bescherming, maar minder regels voor meer bescherming! Burgemeester en wethouders hebben de ‘concept-Bomenverordening 2015′ vastgesteld voor inspraak. Ik roep met deze ‘zienswijze’ de gemeenteraad op de conceptverordening niet over te nemen, maar te kiezen voor een Bomenverordening die meer bomen, beter beschermt. Ik ben het namelijk niet eens met het vervallen van de vergunningplicht voor ‘groene kaart bomen’ tot 30 centimeter omtrek. Jonge bomen kunnen immers net zo goed mooi…

Read more

Gemeente Leiden houdt zich niet aan de eigen Bomenverordening

21 mei 2014 – persbericht Bomenbond Rijnland De rechtbank Den Haag heeft een beroep van de Bomenbond Rijnland gegrond verklaard (pdf: 140502-01 IN Vonnis RB DH). Het beroep had betrekking op acht kapvergunningen die door burgemeester en wethouders aan de gemeente waren verleend voor talrijke kapwerkzaamheden rond evenzoveel sportvelden. De Bomenbond diende eerder al een bezwaarschrift in tegen de acht kapvergunningen, omdat uit de vergunning niet bleek welke bomen en hoeveel bomen er gekapt zouden…

Read more