Bomenbond Rijnland

Jaaroverzicht 2017: Leiderdorp

Bomenbeleidsplan Dit jaar begon spannend met de behandeling in de Raad van het concept Bomenbeleidsplan. Met dit voorstel lag de weg open voor kapaanvragen bij bijvoorbeeld verminderd rendement van zonnepanelen door schaduwwerking van bomen. De actieve inbreng van bezorgde bewoners en de inzet van de Bomenbond tijdens de voorbereidende bespreking in het Politiek Forum in december 2016 heeft de wethouder tot het verstandige besluit gebracht om dit onderdeel uit het Bomenbeleidsplan te schrappen. De Bomenbond…

Read more

Leiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Het nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp blijkt niet erg boom-vriendelijk. In plaats van bomen te beschermen, worden allerhande vreemde redenen voor het kappen van bomen vastgelegd. Bijvoorbeeld als de schaduw van een boom zorgt dat zonnepanelen niet ‘optimaal renderen’. Of als er takken of vruchten uit de boom vallen… De Bomenbond Rijnland vraagt daarom in een open brief aan de Raad van de gemeente Leiderdorp om het plan nog een keer goed te bekijken en liefst…

Read more

Leiden heeft nieuwe Bomenverordening

Dankzij de inzet van de Bomenbond en haar advocaat is de nieuwe Bomenverordening 2015 afgelopen donderdag aangenomen met drie belangrijke wijzigingen op de oorspronkelijke tekst. Het heeft lang geduurd en de gemeenteraad heeft er maar liefst drie keer over vergaderd, maar de Leidse Bomenverordening 2015 is nu vastgesteld. In het eerste ontwerp van de verordening zag het er niet best uit voor de bomen in de stad: vrijwel alle bomen behalve die op de Groene…

Read more

Formele klacht tegen B&W Leiden over Inspraakverordening

De advocaat van de Bomenbond, mr. M. van Duijn, heeft op 10 november een formele klacht ingediend bij het College van B&W over het niet naleven van de Inspraakverordening bij de procedure zoals die is gevolgd voor de concept Bomenverordening 2015. Geconstateerde strijdigheden met bepalingen uit de Inspraakverordening zijn onder andere: De inspraak is niet begonnen in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming maar pas bij de publicatie van het concept in de…

Read more