Bomenbond Rijnland

Algemene Ledenvergadering: jaarvergadering 2012

Konvokaat voor de Jaarvergadering 2012op donderdagavond zeventien mei 2012, twintig uur te Leiden, Boommarkt 23, hotel Nieuw Minerva. Geachte leden, Ubentwelkomopbovengenoemdebijeenkomst,onzeJaarvergadering 2012, waarvoor de agenda en toelichting luiden zoals hieronder aan­ge­ge­ven. Leiden, april 2012, BBR-bestuur. BBR, jaarvergadering 2012, agenda Opening, agenda, berichten van verhindering e.a. mededelingen. Verslag Algemene Ledenvergadering donderdagavond 10 nov. 2011. Secretarieel Jaarverslag 2011 en in 2012 doorlopende acties. Acties en activiteiten in 2012; bijenmarkt za. negen juni 2012. Financiën 2011: financieel jaarverslag…

Read more

Oproep extra Algemene Ledenvergadering

13-1-2011, 20.00, Leiden, Nieuw Minerva Geachte leden, Onze Bomenbond Rijnland heeft het moeilijk. Zeker na het heengaan van onze gewaardeerde, hardwerkende penningmeester. En door steeds lastiger wordende juridische procedures. Maar de Bomenbond is ook een taaie Eik, die stormen kan trotseren en soms takken opoffert om daarna weer verder te kunnen gaan en te kunnen groeien. Zij heeft met haar ruim 100 leden, bijna 16 jaar ervaringen en een fijn bestuur ook een enorme potentie!…

Read more