Advies

Wij hebben het onderstaande lijstje experts verzameld, waar wij zelf ook wanneer nodig te rade gaan:

  • Een boomvriendelijke en betaalbare jurist:  Advocatenkantoor Voor-recht & Recht voor Allen.
  • De jurist Van Zinderen staat particulieren, bedrijven en overheden bij als het gaat om conflicten die om bomen draaien. Zijn website bomenrecht.nl staat vol verwijzingen naar wetten en relevante jurisprudentie.
    Actuele uitspraken worden verspreid via Twitter (@bomenrecht).
  • Zoek een boomspecialist op de pagina van de brancheorganisatie voor hoveniers VHG.
  • Gedragscode flora en faunawet  bestendig beheer en onderhoudgroenvoorzieningen (PDF, 14MB)
    De Flora- en faunawet gedragscode van Stadswerk en branchevereniging VHG voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen is herzien en vanaf 29 oktober 2014 weer voor 5  jaar goedgekeurd. Dit betekent dat de gedragscode ook weer als vrijstelling voor het beperken van schade aan flora en fauna kan worden ingezet. De gedragscode blijft het instrument om eenduidig en geborgd zorgvuldig te kunnen handelen zodat overtredingen worden voorkomen.