RHIJNHOF: BOMEN WORDEN GEKAPT, MAAR BEGRAAFPLAATS WORDT ECOLOGISCH INGERICHT

In juni 2018 maakte de Bomenbond bezwaar tegen de kap van 44 bomen langs de vijver in het oude gedeelte van de begraafplaats Rhijnhof.
Een prachtig verstild plekje dreigde te moeten wijken voor een nieuwe brug.
Een petitie, gestart door Juliana Fintorova, ondersteunde het protest van de Bomenbond.

Het huidige College besloot tot heroverweging van de verleende vergunning. Het gebied staat op de Groene Kaart en dat betekent dat kap pas mogelijk is om zwaarwegende redenen. Rhijnhof bleef vasthouden aan de uitvoering van haar Masterplan (inclusief plaatsing van de brug), de Bomenbond aan haar bezwaar. Om een juridische procedure te voorkomen stelde de gemeente een bemiddelingstraject voor. Onder leiding van een gecertificeerde mediator hebben de drie partijen een oplossing kunnen vinden voor de ontstane patstelling.
Bij zo’n oplossing is het altijd geven en nemen. De Bomenbond heeft ingestemd met de kap, echter op voorwaarde van harde afspraken over het versterken van de natuurwaarden van de begraafplaats als geheel. De natuurwaarden die verloren gaan bij de oude vijver komen daardoor in veelvoud terug.

Om dit te waarborgen, wordt er op korte termijn een beheerplan opgesteld vanuit een ecologisch perspectief. Uitgangspunt voor dit beheerplan
is een tijdens het bemiddelingsproces opgesteld document met aanbevelingen voor biodivers beheer, waaronder:

  • nieuwe oeverbeplanting van de vijver, geschikt voor insecten en als uitvalsbasis voor de ijsvogel;
  • vergroten van diversiteit aan waterplanten;
  • ecologisch inzaaien en maaien van een aantal grasvlakken en nog lege grafpercelen;
  • kiezen voor inheemse en ecologisch waardevolle boomsoorten bij nieuwe aanplant;
  • plaatsen van nestkasten bij de urnenwand.

Zie voor het hele document:Rhijnhof2-mei2019